solutionproblem

شرکت بایار طرح همواره به عنوان یک شرکت مطرح فنی و مهندسی، به دنبال ارائه Solution های منطبق با چالشها و نیازهای جامعه هدف خود بوده است.

ارائه solution در سیستم های فنی و مهندسی به معنای جان بخشیدن به جسم سخت تجهیزاتی می باشد که به خودی خود کارائی خاصی نداشته و نیاز به مهندسی دقیق بمنظور استفاده از این تجهیزات برای رفع نیاز مشتری دارد.

بایار طرح همواره با رسد کردن جدیدترین تکنولوژی های موجود در جهان، با استفاده از نیروی انسانی متخصص و با تجربه خود، عملیاتی ترین راه کارها را بمنظور رفع نیاز مشتریان خود ارائه می دهد.

در این قسمت به ارائه چند نمونه از این راه کارها که در زمینه سیستم های مخابراتی نوین می باشد، پرداخته می شود. در صورت نیاز به solution های خاص، با کارشناسان شرکت بایار طرح تماس حاصل فرمائید.

تازه ها :

سیستم BLC به منظور انتقال 30 خط ADSL بر روی یک زوج سیم مسی

 قرارداد 3 لینک مایکرویو با ترکیب 1+3 پر ظرفیت( 1Gbps ) بین جزایر کیش، هرمز و بندرعباس به بایارطرح ابلاغ گردید.                     

 پروژه Super WiFi بایار طرح   در   روستای  دول دیزج ارومیه  اجرا می شود.